Duschprodukter Sweden AB är nu en av de certifierade leverantörerna i Vilma-release 2.6 som innehåller mer information kopplad till miljö och hållbarhet. Sedan den 1 maj 2023 är Vilma-release 2.6 den enda gällande. Vilma-standarden har skapats av och ägs av Byggmaterialhandlarna och drivs av Finfo och används för att dela artikeldata mellan oss och en del av våra kunder.