Frågor och svar

Du hittar vanliga frågor och svar (FAQ) i vår supportportal. Klicka på knappen nedan för att öppna i nytt fönster. Vi fyller på med fler frågor och svar under tidens gång. Om du inte hittar den information du är ute efter, kan du kontakta oss på mejl eller telefon.