– Vanliga frågor och svar om produkter med Fuktsäker Installation!

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om våra produkter som monteras utan hål i väggen:

Fråga: Kan man montera ned dessa produkter?

Svar: Javisst. Fördelen med 3M VHB tejpen jämfört med andra liknande produkter är just möjligheten att nedmontera utan åverkan på underlaget. Ta en tunn ståltråd/fiskelina och såga genom VHB materialet. Gnugga sedan bort VHB resterna med fingrarna.

Då 3M VHB är främst tänkt att användas i kök och badrum är tyvärr vissa underlag undantagna då de kan skadas vid eventuell nedmontering exempelvis papperstapeter, olackade vävtapeter etc.

Fråga: Viktigt att tänka på innan montering?

Svar: Då rengöring och härdtid är A och O är det mycket viktigt att rengöra ytan med rätt medel; 3M™ VHB™ Tvättservett eller Isopropylalkohol. Inga andra medel skall användas då de kan lösa upp tejpen och produkten kan lossna.
Eftersom inget underlag är det andra likt kan ibland olika rengöringsmetoder krävas för att få produkten att fästa. Vid kalkigt underlag eller om kaklet är behandlat med Nano-Wax eller dyl. skall citronsyra/kalkrengöring användas innan rengöring med 3M VHB Tvättservett eller Isopropylalkohol.

Fråga: Måste man använda den medföljande tejpen eller kan man använda skruv? Finns det andra sätt?

Svar: I de allra flesta av våra ”Fuktsäker Installations”produkter är även skruv och plugg för traditionell montering inkluderat. I de fall det inte medföljer skruv kan de oftast även ändå monteras med passade skruv. Kontrollera vad som står på förpackningen och hör med återförsäljaren för passade skruv. Ett plus i kanten är att används VHB tejpen som ett komplement till skruven fungerar VHB tejpen även som ”fuktspärr” trots hål.

Även om vi först och främst rekommenderar att använda 3M™ VHB™ tejpen så går det i de flesta fallen bra att använda även passande våtrumssilikon/lim. Dock så kan detta försvåra ev nedmontering.

Fråga: Hjälp, produkten har ramlat ner?

Svar: Oftast beror problemet med att produkten lossnat på att fel rengöring utförts. De enda medel som skall användas är 3M VHB Tvättservett eller Isorpopylalkohol. Om underlaget är kalkigt eller mycket smutsigt skall rengöring med citronsyra/kalkrengöring utföras innan rengöring med 3M VHB Tvättservett eller Isopropylalkohol.

Det är också mycket viktigt att låta produkten härda utan belastning. Ju längre desto bättre, helst 3 dygn, då VHB tejpen har uppnått 100% hållfasthet.

Fråga: Vi vill flytta produkten, hur får jag tag på ny tejp?

Svar: Vi har så kallade Repair-Kit till de flesta artiklarna. I de fall produktspecifika kit tyvärr inte finns, kan de som erbjudas användas och justeras till passande storlek genom att klippas till med sax.